مستند بی مرز بی انتها

مستند بی مرز بی انتها
مدت زمان 23 دقیقه

تهیه کننده و کارگردان: محمد حاجی مقصودی
تصویربرداران: رضا محمدی، علی علیزاده، حمیدرضا تقی خانی
تصویر هوایی: رضا پازوکی
عکاس: حمیدرضا تقی خانی
تدوین و صداگذاری: علی علیزاده
طراح پوستر: صادق کرمیان
نویسنده متن: حسن مجیدیان
گوینده متن: مهدی نعمت الهی
آرشیو: محمد قاضی زاهدی
جلوه های بصری: رضا علیزاده
مدیر تولید: محمد رحمتی

تهیه شده در رویش فیلم
تولید بهار 96