مستند تیم تخریب

مستند تیم تخریب
مدت زمان 28 دقیقه

کارگردان: محمد حاجی مقصودی
تهیه کننده: ساسان فلاح فر
تصویر: سجاد بخشی، سید محمد نقوی،مصطفی احمدی
عکاس: میر آقا موسوی
تدوین و صداگذاری: علی علیزاده
طراح پوستر: سعید مرتضی پور
نویسنده متن: حمید رضا تقی خانی
گوینده متن: سید مسافر
مشاور نظامی: سجاد زوار، محمد حسنی
جلوه های بصری: رضا علیزاده

تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و مرکز رسانه ای فاطمیون
با همکاری رویش فیلم
تولید تابستان 97