تحصیل تو بهترین دانشگاه یا کسب مهارت پیش بهترین متخصص؟
تحصیل تو بهترین دانشگاه یا کسب مهارت پیش بهترین متخصص؟

لینک دانلود

کیفیت HD | کیفیت 480 | کیفیت 240

قسمت چهارم این یا اون: تحصیل تو بهترین دانشگاه یا کسب مهارت پیش بهترین متخصص؟

قلقلک مغزی یه سری سوال که مغزتو قلقلک میده

این یا اون، سری دوم مجموعه قلقلک مغزی

سوالات چالشی از نوجوونای دهه هشتادی

تولید شده در رویش فیلم دی ماه ۱۴۰۰

دیـــــدگاه

نظرات بسته شده است.