پایان تصویربرداری کلیپ های این یا اون
پایان تصویربرداری کلیپ های این یا اون
این یا اون
  • 00/09/03
  • 17:07

تولید سری دوم برنامه قلقلک مغزی با عنوان این یا اون آغاز شده و پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است.در سری دوم مجموعه قلقلک مغزی با نام این یا اون از ۸۰ تن از نوجوانان دختر و پسر دهه هشتادی در سطح استان البرز مصاحبه انجام شده.

به گزارش روابط عمومی رویش فیلم، تولید سری دوم برنامه قلقلک مغزی با عنوان این یا اون آغاز شده و پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است. ضبط این برنامه به مدت یک هفته در اویل آذر ماه در بوستان های استان البرز انجام شده و تیزر مجموعه این یا اون هفته دوم آذر ماه بارگذاری خواهد شد .

قلقلک مغزی که یکی از بخش های مغزتو می باشد در تلاش است با طرح سوالاتی به ظاهر ساده نوجوانان دهه هشتادی را به تفکر بیشتر در مورد مسائل و چالش های پیرامون خود ترغیب کند، این گفت و گو ها در قالب قسمت های ۲ دقیقه ای تولید و در صفحه ی اینستاگرامی مغزتو بارگذاری خواهد شد. در سری دوم مجموعه قلقلک مغزی با نام این یا اون از ۸۰ تن از نوجوانان دختر و پسر دهه هشتادی در سطح استان البرز مصاحبه صورت گرفته .

 

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

این یا اون قلقلک مغزی

دیـــــدگاه