تیزر سری دوم قلقلک مغزی منتشر شد
تیزر سری دوم قلقلک مغزی منتشر شد

لینک دانلود

کیفیت HD | کیفیت 480 | کیفیت 240

تیزر سری دوم مجموعه قلقلک مغزی منتشر شد

قلقلک مغزی یه سری سوال که مغزتو قلقلک میده

این یا اون، سری دوم مجموعه قلقلک مغزی

سه شنبه ها حوالی ساعت ۱۹

در صفحات مجازی مغزتو

سوالات چالشی از نوجوونای دهه هشتادی

تولید شده در رویش فیلم آذرماه ۱۴۰۰

 

دیـــــدگاه