از 8035200 ثانیه چه استفاده ای میشه کرد؟
از ۸۰۳۵۲۰۰ ثانیه چه استفاده ای میشه کرد؟

لینک دانلود

کیفیت HD | کیفیت 480 | کیفیت 240

موشن گرافیک شما از این فرصت چه استفاده ای می کنید؟

تصویرسازی: سعید مرتضی پور ، متحرک سازی: رضا علیزاده

تولید شده در رویش فیلم

تیرماه ۱۳۹۷

مطالب مرتبط

مستند هفده

دیـــــدگاه