مستند شیرین تر از عسل در مراحل پایانی تدوین
مستند شیرین تر از عسل در مراحل پایانی تدوین
مستند شیرین تر از عسل
  • 98/07/07
  • 14:13

تازه ترین مستند رویش فیلم که در مورد حضور نوجوانان در مسیر پیاده روی اربعین است و «شیرین تر از عسل» نام دارد در مراحل پایانی تدوین می باشد.

تازه ترین مستند رویش فیلم که در مورد حضور نوجوانان در مسیر پیاده روی اربعین است و «شیرین تر از عسل» نام دارد در مراحل پایانی تدوین می باشد.
مراحل تدوین مستند شیرین تر از عسل که در اربعین سال ۹۷ تصویر برداری شده در حال اتمام است و این مستند تا قبل از اربعین امسال آماده پخش خواهد شد.
این فیلم به مراسم پیاده روی اربعین از دیدگاه نوجوانان می پردازد و جذابیت ها و زیبایی های مسیر پیاده روی را از نگاه آنان و واکنش نوجوانان نسبت به حضور در آن موقعیت را به تصویر می کشد.سوژه اصلی این مستند دو نوجوان ایرانی هستند که مستند از دیدگاه آنان روایت می شود.
تهیه کننده و کارگردان این مستند محمد حاجی مقصودی است و علی علیزاده مسئولیت تدوین مستند شیرین تر از عسل را بر عهده دارد.

 

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

مستند شیرین تر از عسل

دیـــــدگاه