بُرشی از مستند هفده به مناسبت هفته نوجوان
بُرشی از مستند هفده به مناسبت هفته نوجوان

لینک دانلود

بُرشمستند هفده

آخرین صحبت های نوجوان مدافع حرم قبل از شهادت

مستند هفده روایتی از زندگانی مدافع حرم شهید ۱۷ ساله عراقی حسن کریدی
مجری طرح رویش فیلم | تهیه شده در دفتر مقاومت اسلامی النجباء

دیـــــدگاه