بپا یه وقت زود دیر نشه!
بپا یه وقت زود دیر نشه!

لینک دانلود

کیفیت HD | کیفیت 480 | کیفیت 240

بپا یه وقت زود دیر نشه!

بمانسبت روز نوجوان

 

متحرک سازی: رضا علیزاده ، تصویرسازی: سعید مرتضی پور

ایده پردازی: علی لطفی ، صدا گذاری: علی علیزاده
 نویسنده متن: حمیدرضا تقی خانی ، گفتارمتن: فاطمه حجت

 

تولید شده در رویش فیلم – آبان ماه ۹۹

دیـــــدگاه