هی میگن: کتاب بخون!
هی میگن: کتاب بخون!

لینک دانلود

کیفیت HD | کیفیت 480 | کیفیت 240

هی میگن: کتاب بخون!

بمانسبت هفنه کتاب و کتابخوانی

متحرک سازی: رضا علیزاده ، تصویرسازی: سعید مرتضی پور

ایده پردازی: علی لطفی ، صدا گذاری: علی علیزاده
 نویسنده متن: حمیدرضا تقی خانی

تولید شده در رویش فیلم – آذر ماه ۹۹

دیـــــدگاه