نقد و بررسی مستند روی خط آتش
نقد و بررسی مستند روی خط آتش
حجت الاسلام محمد حاجی مقصودی
گزارشی از نشست نقد و
نشست نقد و بررسی مستند “روی خط آتش” به کارگردانی محمد حاجی مقصودی با حضور عوامل این مستن ...