رسانه
رسانه
حجت الاسلام محمد رحمانی داور نسل قاسم
قسمت شانزدهم برنامه
مجموعه دختران نور با ایده طرح دلوان در برنامه حضور پیدا کردند. در این ایده بهبود روابط د ...
مهارت رسانه
تدریس مهارت های رسان
تدریس مهارت های رسانه ای در ایام تابستان ویژه مراکز دانش آموزی استان‌های تهران و البرز آغا ...