پانزدهمین قسمت برنامه نسل قاسم از شبکه امید پخش شد.
پانزدهمین قسمت برنامه نسل قاسم از شبکه امید پخش شد.
دکتر محمد آزین برنامه نسل قاسم
  • 02/01/17
  • 23:37

مجموعه شهید برونسی از مشهد بودنددر این ایده شکل خاصی از تربیت برای تشکیلاتی شدن دانش آموزان در مدرسه مطرح می شود.

پانزدهمین قسمت از فصل سوم برنامه نسل قاسم با اجرای رامتین چیت‌سازان و سید محمد صادق تربتیان پنج‌شنبه شنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه امید به پخش شد.

پشتصحنه برنامه تلویزیونی نسل قاسم
پشت صحنه-حجت الاسلام محمد حاجی مقصودی(سردبیر)

تمرکز برنامه در فصل سوم بر روی ارائه طرح‌ها و ایده‌های مجموعه های دانش آموزی برای حل مسائل پیرامونشان است. ۵۰ مجموعه دانش آموزی از سراسر کشور در این برنامه حضور دارند که در هر قسمت دو مجموعه ایده خود را ارائه می دهند. در انتهای ارائه مجموعه ها هر کدام از کارشناسان برنامه با توجه به نکات مطرح شده ۱۰۰۰ امتیاز خود را بین مجموعه ها تقسیم می کنند و تا ۴۸ ساعت پس از پخش برنامه مخاطبین می توانند در نرم افزار شاد به ایده منتخب خود رای دهند. در نهایت ایده های برتری که امتیاز بیشتری از کارشناسان برنامه و آراء مردمی کسب کرده اند در ویژه برنامه عید فطر اعلام شده و از طرف سازمان هیئت و تشکل های اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند.

داوران و کارشناسان برنامه نسل قاسم
داوران و کارشناسان قسمت پانزدهم برنامه نسل قاسم

در این قسمت از برنامه حجت السلام محمد رحمانی، آقای سید حسام نوربخش ، آقای محمد آزین و خانم نجمه قنبری به عنوان کارشناس و راهنمای مجموعه‌ها حضور داشتند.

اولین گروهی که به ارائه ایده خودشان در این قسمت پرداختند مجموعه شهید برونسی از مشهد بودند.این مجموعه با دانش آموز تشکیلاتی در برنامه حضور پیدا کردند. در این ایده شکل خاصی از تربیت برای تشکیلاتی شدن دانش آموزان در مدرسه مطرح می شود.

مجموعه دانش آموزی شهید برونسی نسل قاسم
مجموعه شهید برونسی مشهد نسل قاسم
اجرای وال-مجموعه شهید برونسی مشهد با ایده دانش آموز تشکیلاتی

مجموعه دومی که در این قسمت از برنامه به ارائه ایده‌شان پرداختند مجموعه نورباران از استان اصفهان بودند.این مجموعه با ایده مسابقه‌ گرا در برنامه حضور پیدا کردند. در این ایده برگزاری مسابقه ای برای نوجوان در قالب فعالیت های گروهی و در آِیتم های متنوع مد نظر است.پس از ارائه هر گروه کارشناسان برنامه نکات و پیشنهاداتی در رابطه با ایده‌های مطرح شده را بیان کرده و به بررسی ایده‌ها پرداختند.در نهایت کارشناسان برنامه۲۴۰۰امتیاز به مجموعه شهید برونسی و ۱۶۰۰ امتیاز به مجموعه نورباران به عنوان امتیاز اولیه اهدا کردند.

مجموعه نورباران اصفهان نسل قاسم
مجموعه دانش آموزی نورباران اصفهان نسل قاسم
اجرای دوم- مجموعه دانش آموزی نورباران اصفهان با ایده مسابقه گرا
دیـــــدگاه

نظرات بسته شده است.