اخبار - رویش فیلم
اخبار
مستند غبارراه
غبار راه در نیمه نهایی مسابقه فیلم کوتاه مهر محرم...
مستند غبار راه در بین راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی مسابقه فیلم کوتاه مهر محرم، مسئول اجرایی مسابقه بین المللی فیلم کوتاه «مهر محرم» گفت: ١٧ نفر در بخش های ملی و بین ال ...
کارگردان حلما در گفتگو با دانا : مستند «حلما» روایتگر زندگی شهید مدافع حرم محمد ...
به گزارش رویش فیلم به نقل از دانا "جشنواره عمار توانسته انحصار رسانه ای کشور که دست عده ای بود را بشکند و فیلم سازی را داخل کشور سراسری کند.” این بخشی از سخنان محمد حاجی ...