فرصتی برای حمایت از ایده های مسئله محور در فصل سوم نسل قاسم
فرصتی برای حمایت از ایده های مسئله محور در فصل سوم نسل قاسم
فرصتی برای حمایت از ایده های نو و مسئله محور در فصل جدید برنامه نسل قاسم
  • 01/12/02
  • 13:25

برنامه تلویزیونی نسل قاسم در فصل جدید تصمیم به حمایت از ایده های نو و تاثیر گذار مجموعه های دانش آموزی در سطح محلی و ملی گرفته است. ایده مجموعه و گروه خود را با ما در نرم افزار ایتا در میان بگذارید تا با حضور در برنامه از آن حمایت شود.

برنامه تلویزیونی نسل قاسم در فصل جدید تصمیم به حمایت از ایده های نو و تاثیر گذار مجموعه های دانش آموزی در سطح محلی و ملی گرفته است. ایده مجموعه و گروه خود را با ما در نرم افزار ایتا در میان بگذارید تا با حضور در برنامه از آن حمایت شود.

فرصتی برای حمایت از ایده های نو و مسئله محور در فصل جدید برنامه نسل قاسم
دیـــــدگاه

نظرات بسته شده است.